User Profile

parisontheplattecafeandbar com

Bio Statement cập nhật tin xã hội, văn hóa, ẩm thực, thể thao mới nhất.
https://parisontheplattecafeandbar.com/
Địa chỉ: Sô 30, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Sđt: 0379486038
Email: parisontheplattecafeandbar@gmail.com
#parisontheplattecafeandbar #xahoi #vanhoa #amthuc #thethao